Lokalhistorisk Arkiv Holsted

Om Arkivet


Lokalarkivet for Holsted kommune blev oprettet

pr. 1. januar 1972 som en selvejende institution.

I 1992 fik arkivet, for at opnå en bedre økonomi,

status som filial af Egnsmuseet på Sønderskov.

Arbejdsområdet er Holsted og Føvling sogne i

Holsted kommune.


På kontoret sider 7 medarbejdere og arbejder 

med opgaver indenfor hver deres felt.

Ydermere er der en arbejdsgruppe på 4 der

hjælper til med at indhente materialer rundt om

 i de to sogne som arkivet dækker.


Arkivets opgave

Vi passer på historien. Arkivet er lokalsamfundets fælles hukommelse. Arkivet rummer en guldgrube af oplysninger om dit lokalområde- om de mennesker, der boede her og om områdets erhverv, foreninger, begivenheder og meget meget mere.
Afleveringer

Arkivet modtager arkivalier som gave eller som depot.

Deponering vil særlig være aktuelt for eksisterende foreninger, der kan hjemlåne 

deres arkivalier. Ellers benyttes arkivalierne på stedet under arkivets opsyn/ansvar.

De af Folketinget fastsatte regler for tilgængelighed er også gældende for Lokalarkivet.

Arkivalier om personers økonomiske forhold er f.eks. først tilgængelige efter 80 år.

Disse regler kan giveren ændre efter eget ønskeArkivets medarbejdere er pålagt tavshedspligt!Besøg Arkivet!

Medarbejderne står til rådighed med råd og vejledning.

Der kan i begrænset omfang og mod betaling leveres kopier af arkivakier.

Hvis du ikke kan komme i vores åbningstid, er det muligt at træffe en aftale 

med arkivlederen om besøg på et andet tidspunkt.